חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: גואטה נ' פלאפון תקשורת בע"מ

התובעת טענה כי הנתבעת הפרה את הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, לאחר שהפצירה בנציגי הנתבעת לא ליצור עמה קשר ואלה התעלמו מבקשתה. הנתבעת טענה כי אין מדובר בהפרת חוק התקשורת, שכן השיחות בוצעו באמצעות גורם אנושי. בדיון התובע הציג גם הודעות כתובות שנשלחו לו.

נפסק

אין בשיחות הטלפון שנעשו על-ידי נציגי הנתבעת כדי להוות הפרה של חוק התקשורת [עניין כהן – רת"ק 31757-03-17]. שונה המצב ביחס לשלוש הודעות הטקסט ששלחה הנתבעת לתובע, חרף בקשתו המפורשת של התובע להימנע מלעשות כן שהודגשה בכל אחת משיחות התובע עם נציגי הנתבעת. אין הצדקה להפחית משמעותית משיעור הפיצוי הקבוע בחוק. הנתבעת תפצה את התובע ב-2,100 ש"ח (700 ש"ח לכל הודעה) וכן תישא בהוצאות בסך 450 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.