חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: כהן נ' התיאטרון הלאומי הבימה בע"מ (חל"צ)

בקשה לאישור הסדר פשרה לפי סעיף 18 לחוק תובענות ייצוגיות. המבקשת הגישה נגד התיאטרון הלאומי בקשה לאישור תובענה ייצוגית, בטענה למשלוח הודעות פרסומת בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

נפסק

עיון בהסדר הפשרה מעלה כי הוא כולל פיצוי לחברי הקבוצה ובצד זה הוראות צופות עתיד הנוגעות לתיקון דרכיו של התיאטרון בעניין משלוח דברי פרסומת. הסדר הפשרה ראוי ויש לאשרו וליתן לו תוקף של פסק-דין. ההסדר ראוי ומתיישב עם החשיבות הציבורית במלחמה בתופעת הספאם והוא אף תורם לשינוי החברתי שביקש סעיף 30א לחוק ליצור. נפסק למבקשת גמול בסך 30,000 ש"ח ושכר-טרחה לבא-כוחה בסך 70,000 ש"ח + מע"מ.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.