החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: אלימלך נ' בי. אייצ'. אר. אי.פסגה ישראל בע"מ ואח'

ערעור על פסק דינו של ביהמ"ש השלום בת"א [תא"מ 18973-04-17], שקיבל את תביעת המערער באופן חלקי נגד המשיבה 1 ודחה אותה ביחס למשיבים האחרים. במוקד ההליכים עמדה טענת המערער כי המשיבים שלחו לו דברי פרסומת בדוא"ל, ללא הסכמתו ובניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

נפסק

השאלות העובדתיות אינן שנויות במחלוקת – משלוח 43 הודעות שלא כדין למערער. לאחר שביהמ"ש בחן את ההודעות, הוא קבע כי הוכח קשר בין המשיבה 1 ל-29 הודעות בלבד. זו המסגרת הדיונית שיש לדון בה. ביהמ"ש דן באופן יסודי בכל טענות הצדדים, אולם באשר לחבותם האישית של המשיבים 2-3 נפלה טעות בהחלטתו. המשיבים 2-3 מופיעים בפרסומים בשמם ובתמונתם, תוך הפניה לכישוריהם השיווקיים בתחום הנדל"ן בחלק נכבד מההודעות שנשלחו למערער. לא היה מקום לדחות את התביעה נגד המשיבים 2-3. לא הוכח כי הוראות החוק מתקיימות ביחס למשיבה 4. יש לקבל את הערעור ככל והוא נוגע למשיבים 2-3 ולקבוע כי הם חבים בפיצוי שנפסק למערער ביחד ולחוד עם המשיבה 1. ההוצאות שנפסקו למשיבים אלה יבוטלו. המשיבים ישלמו את הוצאות הערעור בסך 5,000 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.