חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: שוורץ ואח' נ' מוסדות שטפנשט (ע"ר)

עניין התביעה בשיחת טלפון מוקלטת שהופנתה אל כל אחד מהתובעים, שכללה הזמנה לאירוע "הפרשת חלה". לא נאמר בתחילת ההקלטה כי מדובר בפרסום והאפשרות להסרה לא הובאה בתחילת ההקלטה.

נפסק

יש לקבל את התביעה. הנתבעת לא הרימה את הנטל להראות כי קיבלה את פרטי התובעים מהתובעים עצמם, במפורש ובכתב, וכהסכמה לקבלת פרסום. מדובר באירוע חד פעמי. בית המשפט לא השתכנע כי המשלוח נעשה ביודעין ומתוך כוונה פסולה, וזאת לעניין גובה הפיצוי שיש לפסוק. הנתבעת תפצה את כל אחד מהתובעים ב-600 ש"ח, בתוספת הוצאות בסך 200 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.