החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: גלסברג נ' סינטה בר בע"מ ואח'

בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית, שהוגשה מכוח סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבה מנהלת מסעדות בעיר חיפה. המבקש טען כי המשיבה פונה אל חברי מועדון הלקוחות שלה ומשגרת אליהם דברי פרסומת באמצעות מסרונים, מבלי לאפשר משלוח הודעת סירוב באמצעות מסרון חוזר ומבלי לציין את זכות המשלוח.

נפסק

עיקריו של הסדר הפשרה בין הצדדים כוללים את – התחייבות המשיבה להקפיד ולפעול לפי סעיף 30א לחוק ולאפשר לנמענים של דברי פרסומת המשוגרים במסרונים למסור הודעת סירוב באמצעות מסרון חוזר (וכן לציין את זכותם לעשות כן); המשיבה תעניק לחברי הקבוצה פיצוי כולל בשווי 97,400 ש"ח, בדרך של הענקת נקודות זיכוי למימוש במסעדות המשיבה; סכומי הגמל ושכר הטרחה ייקבעו על-ידי ביהמ"ש. חברי הקבוצה לא הגישו התנגדויות או בקשות לצאת מהקבוצה. היועץ המשפטי לממשלה לא התנגד להסדר הפשרה המוצע. במקרה הנדון אין צורך במינוי בודק לבחינת הסדר הפשרה, בעיקר לאור ערכו הכספי המוגבל של ההסדר ומעורבות ביהמ"ש בגיבוש ההסדר. הסדר הפשרה מעניק לכל אחד מחברי הקבוצה סעד אופרטיבי שבא לידי ביטוי באכיפת הוראות חוק התקשורת וכן קבלת פיצוי כספי. ההסדר והסעדים שהוסכמו במסגרתו הם הוגנים, ראויים וסבירים וההסדר הוא הדרך הנכונה ביותר לסיום המחלוקת בין הצדדים. יש לאשר אותו ולתת לו תוקף של פס"ד. תינתן החלטה נפרדת בעניין הגמול ושכר הטרחה.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.