חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: משטה נ' ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של ביהמ"ש לתביעות קטנות בפ"ת [ת"ק 9192-05-18], שדחה תביעה שהגיש המבקש נגד המשיבה, מכוח סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. ביהמ"ש קמא קבע כי המבקש נרשם לרשימת התפוצה של המשיבה, וכי למרות שטען כי ההודעות הפריעו לו, לא ביקש להסירו מרשימה זו.

נפסק

דין הבקשה להידחות. הלכה היא כי ערכאת הערעור מתערבת בפסקי דין הניתנים על-ידי בתי המשפט לתביעות קטנות במקרים חריגים במיוחד. חריגים אלה אינם מתקיימים במקרה זה. אין מדובר בשאלה עקרונית, אלא במחלוקת נפוצה בשאלה האם זכאי מקבל דבר פרסומת לפיצוי מכוח החוק. גם לא נמצא כי נפלה טעות על פניו של פסק הדין, אשר עוסק בשאלה עובדתית של הצטרפות המבקש לרשימת התפוצה של המשיבה. ערכאת הערעור אינה מתערבת בממצאים עובדתיים. בית המשפט לתביעות קטנות התרשם כי המבקש הצטרף מיוזמתו לרשימת התפוצה ובחר במודע שלא להסיר את שמו מהרשימה, כפי שיכל לעשות בקלות. המבקש יישא בהוצאות המשיבה בסך 750 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.