החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: קסלסי נ' כחול בדשא בריכות שחיה בע"מ

בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית. בבקשת האישור טענה המבקשת כי המשיבה, חברה העוסקת במכירת מוצרים לבריכות, שלחה הודעות פרסומת ללא קבלת הסכמת הנמענים מראש וכתב, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. כן נטען כי המשיבה אינה מאפשרת משלוח הודעת סירוב בדרך שבה נשלח דבר הפרסומת. עוד בטרם הוגשה תשובת המשיבה, הגישו הצדדים את בקשתם המוסכמת להסתלקות.

נפסק

יש מקום לאשר את בקשת ההסתלקות ולהורות על דחיית תביעתה האישית של המבקשת. מן ההסדר עולה כי המשיבה הסכימה לוודא כי משלוח ההודעות על ידה, ככל ותשגר פרסומות בעתיד, יבוצע לפי הוראות החוק וכן כי היא תפעל לריענון נהלים והדרכה לעובדיה. כן ניאותה המשיבה לתת הטבה לכלל לקוחותיה (הנחות למוצרים שונים).

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.