החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: תשובה ואח' נ' טיקטמאסטר ישראל בע"מ

בקשה מוסכמת להסתלקות המבקשים מבקשתם לאישור תובענה כייצוגית. בבקשת האישור נטען כי המשיבה שלחה ללקוחותיה הודעות פרסומיות בדוא"ל, חרף הודעתם כי אינם מעוניינים בכך, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. במסגרת בקשת ההסתלקות ציינה המשיבה כי ככלל היא פועלת לפי החוק, אך כי בעקבות תקלה טכנית נשלחו למספר יחסית מצומצם של נמענים הודעות פרסומיות מבלי שניתן אישור.

נפסק

הצדדים הגיעו להסכמות שכללו את התחייבות המשיבה לפעול לפי הוראות החוק, לרבות תיקון התקלה. כן התחייבה המשיבה להעניק פיצוי בסך 200,000 ש"ח, כך שכל אחד מנמעני התקלה יהיה זכאי להנחה ברכישת כרטיסים מהמשיבה. הצדדים המליצו על גמול בסך 10,000 ש"ח לכל אחד מהמבקשים ושכר טרחה לבאי-כוחם בסך 40,000 ש"ח + מע"מ. בנסיבות המקרה, בשים לב לשלב המוקדם בו מצוי ההליך, אין מדובר בתביעת סרק הנעדרת עילה. התובענה הראתה עילת תביעה, ולו לכאורה. אכן צומחת לחברי הקבוצה תועלת קונקרטית ורלבנטית, הן מהתחייבות המשיבה לוודא כי התקלה תוקנה ולהימנע ממשלוח הודעות פרסומיות לנמענים שלא נתנו לכך את הסכמתם מראש, והן מההטבה שתינתן לפי ההסכמות בין הצדדים. ההסדר הוגן ומיטיב עם נמעני התקלה, הן עם יתר לקוחות המשיבה והן עם כלל הציבור, על דרך של תרומה לעמותות ומתן הטבה לכלל ציבור הלקוחות, ככל ולא ימומש מלא סכום ההטבה. בקשת ההסתלקות אושרה.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.