החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: לפבר נ' סטראט שירותי רכב בע"מ

התובע טען כי קיבל לביתו שיחות טלפון ובהן הודעה מוקלטת, המזמינה לרכוש ביטוח למכשירי חשמל, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. התובע טען עוד כי המשיך לקבל את השיחות למרות שפעל לפי ההוראות להפסקת השיחות. התביעה הוגשה עבור 5 שיחות. הנתבעת הכחישה קבלת מכתב מטעם התובע או כי השיחות בוצעו מטעמה.

נפסק

יש לקבל את התביעה בחלקה. התובע הוכיח כי הנתבעת היא שעומדת מאחורי 3 שיחות טלפון מוקלטות, שקיבל ללא הסכמתו. אופן ביצוע הפרסומת עומד בהגדרות סעיף 30א לחוק ואין בכך שהשיחה עצמה לא בוצעה על-ידי הנתבעת מאחד הקווים שעל שמה, אלא על-ידי "משווק חיצוני", שעשה שימוש בשמה, כדי לפטור את הנתבעת מאחריות. הפסיקה הכירה באחריות שילוחית של המפרסם לפעולות שמבצע המשווק החיצוני, בין מכוח שליחות נזיקית והתרשלות ומבין מכוח שליחות חוזית. הנתבעת תשלם לתובע סכום כולל של 2,500 ש"ח, 500 ש"ח עבור השיחה הראשונה לפני בקשת ההסרה ועוד 1,000 ש"ח בגין כל שיחה לאחר מכן. הנתבעת גם תשלם לתובע את הוצאות האגרה בסך 50 ש"ח, הוצאות קבלת פירוט השיחות בסך 600 ש"ח והוצאות ניהול ההליך בסך 300 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.