החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: רוזנברג נ' הסתדרות העובדים הלאומית ואח'

בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית. עניין התובענה בטענת המבקש כי הסתדרות העובדים הלאומית פעלה שלא כדין עת שלחה הודעות פרסומיות בניגוד להסכמת חברי ההסתדרות. כן נטען כי ההסתדרות מסרה את פרטיהם האישיים של חבריה למועדון צרכנות (המשיבה 2), ששלח הודעות שיווקיות לחברי ההסתדרות בניגוד לחוק הגנת הפרטיות. המשיבות טענו, בין היתר, כי ההודעות אינן "דבר פרסומת".

נפסק

לאחר הגשת כל כתבי הטענות ניהלו הצדדים מו"מ וגיבשו הסדר פשרה, במסגרתו התחייבו המשיבות לשלוח דיוור רק למי שמסר אישור אקטיבי לקבלתו, לרענן את מטרות מאגר המידע הרשום של ההסתדרות הלאומית וכן מתן הטבה לציבור. הצדדים המליצו כי המשיבות ישלמו גמול כולל של 25,000 ש"ח למבקש ושכ"ט בסך 115,000 ש"ח + מע"מ לב"כ המבקש. מדובר בהסדר ראוי וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה. ההסדר משרת תכליות עתידיות. המשיבות הפסיקו לדוור אלא לחברים הרשומים במועדון המשיבה 2 אשר אישרו את קבלת הדיוור. המשיבות יתקנו את טפסיהן לעניין זה. ההסתדרות תעדכן את מטרות מאגר המידע הרשום ברשות להגנת הפרטיות, כך שמטרות המאגר ייכללו גם דיוור לחברים. המשיבות תשקענה סכום כולל של 400,000 ש"ח בהגברת השמירה על מערכות המידע שלהן, שמירת פרטיות הרשומים במאגר ועוד.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.