חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: דור לב ואח' נ' פלאפון תקשורת בע"מ

בקשה לאישור הסכם פשרה לפי חוק תובענות ייצוגיות. בבקשת האישור נטען כי המשיבה מפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, לאחר ששלחה מסרונים שהם "דבר פרסומת" ללקוחות המתניידים מהחברה. המשיבה טענה כי המסרון אינו "דבר פרסומת".

נפסק

הצדדים פנו להליך גישור והגיעו להסכם פשרה המאמץ את המלצות המגשר. בין היתר, הצדדים הסכימו על מתן פיצוי לטובת הציבור בסך 400,000 ש"ח, מכיוון שקיים קושי לזהות את חברי הקבוצה וזהותם. סכום ההחזר יינתן באמצעות מתן כרטיסי "גלובל סים" של המשיבה, המאפשר גלישה והוצאת שיחות בעת שהות בחו"ל. המשיבה התחייבה להפסיק את משלוח ההודעות נשוא בקשת האישור. המשיבה הסכימה לשאת בהוצאות הגישור וכן בתשלום גמול למבקשים בסך 70,600 ש"ח ושכר טרחה לבאי כוחם בסך 175,000 ש"ח בתוספת מע"מ. יש לאשר את הסכם הפשרה שהואראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה. סיום ההליך בהסכם פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה בתובענה לעומת הסיכונים האפשריים הכרוכים בהמשך בירור התובענה. בפרט, נוכח הקושי הקיים באיתור חברי הקבוצה והפיצוי שניתן לטובת הציבור.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.