החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: שלו נ' אם.אס.אן יזום ושיווק נדל"ן בע"מ

בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית. בבקשת האישור טען התובע כי הנתבעת לא קיימה את חוק הספאם [סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982] שעה ששיגרה מסרוני פרסומת ללא הסכמת הנמענים ומבלי לאפשר משלוח הודעת סירוב בדרך בה נשלחו המסרונים. הצדדים הגיעו להסדר פשרה הכולל התחייבות של הנתבעת לפעול לפי סעיף 30א לחוק, פיצוי לחברי הקבוצה וכן גמול למבקש ושכ"ט לבא-כוחו. להסדר הוגשו התנגדויות ולבסוף הוא גובש לנוסח סופי.

נפסק

הסדר הפשרה, כפי שתוקן, עומד בתנאי חוק תובענות ייצוגיות והוא ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה. קיימות לכאורה שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה וכי סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין. הנתבעת התחייבה לפעול בהתאם להוראות חוק התקשורת בשליחת מסרונים ללקוחותיה וכן באפשרות ההסרה. בגין התנהלותה בעבר יוענק פיצוי כולל בסך של 80,000 ₪. הלכה היא כי דרך המלך היא מתן פיצוי ישיר לחברי הקבוצה עצמה. אולם, ככל שלא ניתן להעניק פיצוי כספי לחברי הקבוצה, למשל בשל קושי באיתור וזיהוי החברים בה, רשאי בית המשפט להורות על פיצוי לציבור. הפיצוי יועבר לקרן שהוקמה מכוח חוק תובענות ייצוגיות, שתייעד את הכספים צורך תובענות בתחום חוק התקשורת. אין צורך במינוי בודק.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.