חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: איידלסון נ' איזובר בתי קפה ישראל 15 בע"מ

תביעה מכוח סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב- 1982. האם ניתן לחייב נמען להשתמש בקישור לצורך הסרת שמו מרשימת הנמענים של הודעות פרסומת?

נפסק

סעיף 30א(ג) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב- 1982, קובע חריג לכלל האוסר על שיגורם של דברי-פרסומת בלא שבאה על כך הסכמתו מראש של הנמען, וזאת בהתקיים 4 תנאים מצטברים [עניין לפיד – ע"א 534/17]. סעיף 30א(ד) לחוק קובע את זכות הנמען לשלוח הודעת סירוב, בכתב או בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת, לפי בחירת הנמען. מתן אפשרות להפעיל, בהודעת-הטקסט ששלח המפרסם, קישור אשר 'משמיע' סירוב, לא יוכל להיחשב "סירוב בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת" – לשון-החוק. בית המשפט אינו מבקש לייחס לנתבעת כוונה לטמון פח לתובע או להזיק לו וניתן לקבל את גרסתה כי לחיצה על הקישור היתה מקשרת את התובע למערכת- אלקטרונית ומאפשרת לנתבעת לדעת על סירובו לקבל ממנה פרסומות בעתיד. ברם נהיר כי אין לחיצה על קישור ככתיבתה של הודעת-טקסט. לא רק משום ההבדל הטכני בין השתיים אלא, בייחוד, לנוכח הסיכון אשר טבוע בלחיצה על קישוריות – בין שהוא מעוגן במציאות ובין שהוא נחלת-מחשבתם של רבים. הנתבעת פעלה שלא כדין בשולחה לתובע את הודעות-הפרסומת ששלחה, מבלי שבאה על כך הסכמתו, בלא שניתנה לו הזדמנות להודיע על סירוב ובלי שנתקיים קשר רציונאלי בין הפרטים שמסר לבין שיגורן של הודעות-הפרסומת. הנתבעת תשלם 700 ש"ח עבור כל אחת מהודעות הפרסומת ששלחה לתובע וכן הוצאות בסך 500 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.