החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: ביטס אוף גולד בע"מ נ' גוריון

בקשת רשות ערעור על פס"ד שניתן נגד המבקשת, בהיעדר הגנה, על-ידי ביהמ"ש לתביעות קטנות בחיפה [ת"ק 31537-09-19], לרבות 2 החלטות שדחו את בקשת המבקשת לביטול פסק-הדין. בית המשפט לתביעות קטנות קיבל את תביעת המשיב נגד המבקשת מכוח סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, והורה לה לפצותו ב-6,000 ש"ח וכן הוצאות בסך 750 ש"ח. המבקשת מספקת שירותי רכישה ומכירה של מטבעות דיגיטליים ובתביעתו טען המשיב כי שלחה לו 6 הודעות פרסומת בדוא"ל בניגוד לחוק הספאם.

נפסק

אין מחלוקת כי כתב התביעה שהגיש המשיב הומצא לכתובת משרדה הרשום של המבקשת כפי שזו מופיעה במרשמי רשם החברות. עם זאת, עולה כי מחדלה של המבקשת נבע מרשלנותה שמתבטאת באי עדכון כתובתה הרלוונטית למשלוח דואר ולאו דווקא בשל זלזול או התעלמות מדעת מההליך השיפוטי. בית המשפט לתביעות קטנות לא דן בטענות ההגנה של המבקשת, לרבות בטענה כי המשיב נתן לכאורה הסכמה לקבלת דברי דואר מהמבקשת, ורק בשלב מאוחר ביקש להסיר את שמו מרשימת התפוצה, ואם הדבר יתברר כנכון כיצד זה משפיע על קביעת הפיצוי. העדר בחינה של סיכויי ההליך תוך התמקדות בפרוצדורה, עשויה לעתים לגרום לתוצאות הפוגעות בבעל הדין המבקש את ביטול פסק הדין, תוך מניעת גישתו לערכאות. בנסיבות אלה, משעולה לכאורה כי למבקשת טענות הגנה שמן הראוי לעמוד על טיבן, באיזון בין זכות המבקשת למימוש גישתה לערכאות והשיקול לחקר האמת לבין שיקולים שבאינטרס הציבורי ובכלל זה שיקולי סופיות הדיון ושמירה על זמנו היקר של בית המשפט, ידם של השיקולים הראשונים בנסיבות המתוארות, גוברת. הערעור התקבל. פסק-הדין בוטל ויוחזר לבית המשפט לתביעות קטנות על-מנת שייקבע את סדרי הדיון בתביעה.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.