חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: זילברג נ' בובליל ואח'

עו"ד רשאי לעיין בתיק של תביעת ספאם אחרת. בקשת המבקש לעיין בתיק בית המשפט. לטענתו, הוא מייצג מספר לקוחות הטוענים כי הנתבעת בהליך (המשיבה 2) הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת התנגדה לבקשה.

נפסק

תקנה 4 לתקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), התשס"ג-2003, שמכוחה הוגשה הבקשה, נגזרת מעקרון פומביות הדיון. ככלל, העיון מותר לכל אדם החפץ בכך. ההגבלות על העיון הן החריג לכלל. המבקש נימק את בקשתו ולא הוכח כי יש בעיון בתיק כדי לפגוע במשיבה 2 בדרך כלשהי. למבקש יתאפשר לעיין בתיק.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.