החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: אבירם נ' בנק הפועלים בע"מ

בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית. במסגרת בקשת האישור טען המבקש כי המשיב שיגר אליו דברי פרסומת לתיבת הדוא"ל, על-אף הודעות סירוב שניתנו כדין, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הצדדים באו בדברים עוד קודם לקבלת תשובת המשיב, אך המשיב הבהיר כי עניינו של המבקש בתקלה נקודתית.

נפסק

במסגרת בקשת ההסלקות ציינו הצדדים כי המבקש הגיע למסקנה כי אין טעם בהמשך ניהול ההליך. המשיב התחייב לשלוח למנהלי הסניפים הודעת רענון בדבר האופן בו ניתן להסיר ידנית בסניף כתובת דוא"ל של לקוח מרשימת התפוצה, ושחוזרת ומדגישה את החשיבות של אימות ההסרה. זאת, לצד אופן ההסרה האוטומטי, בהתאם להוראות הדין. המשיב התחייב להעביר סכום של 53,000 ש"ח לקרן לניהול ולחלוקת כספים. הצדדים אף הסכימו על גמול של 5,850 ש"ח למבקש ושכר טרחה של 20,000 ש"ח בתוספת מע"מ לב"כ. במקביל הוסכם כי ישולם למבקש סך של 7,000 ש"ח לסילוק תביעתו האישית עבור 7 ההודעות שנשלחו לו. דין הבקשה להתקבל. במצב הדברים נראה כי סיכויי בקשת האישור הם נמוכים ואין הצדקה להמשך ניהול ההליך. ובשים לב להתחייבות המשיב לפעול לרענון ועדכון הנהלים בסניפיו בכל הנוגע לביצוע הסרת כתובת דוא"ל מרשימת התפוצה, בהתאם לבקשת הלקוחות, נראה כי הושגה מטרתו העיקרית של ההליך ומתייתר הצורך בהמשך בירורו. ההסדר מהווה פתרון הוגן, הולם וראוי לסיום המחלוקת. 

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.