החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: רדן נ' קנקון מוצרים בע"מ

בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית. בבקשת האישור נטען כי המשיבה, העוסקת בשיווק דגים ופירות-ים, הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, שעה ששלחה לחברי מועדון הלקוחות שלה, ללא הסכמתם, דברי פרסומת חוזרים במסרונים. המשיבה טענה, בין היתר, כי כאשר לקוח מבצע רכישה בחנות מוצעת לו האפשרות להצטרף למועדון הלקוחות שלה וכי כחלק מהליך ההצטרפות מתבקש הלקוח למסור את מספר הטלפון, על-מנת לקבל עדכונים והטבות. המשיבה הבינה כי נהגה שלא כשורה עת לא ניתנה האפשרות הטכנולוגית להסרת פרטים.

נפסק

הצדדים הגישו בקשה משותפת לאישור הסדר פשרה. אין צורך במינוי בודק. הפיצוי שיינתן לחברי הקבוצה הוא בדמות הטבה בשווי כולל של 1,200,000 ₪, המורכב משדרוג מערכות המשיבה וכן מחלוקת שוברי הטבה לחברי המועדון בעבר ובהווה. מדובר בהסדר שהוא ראוי וסביר בנסיבות העניין. הסכם הפשרה הביא לתיקון מחדלה של המשיבה. המשיבה פעלה לתיקון הפגם במנגנון ההסרה שלה ובמסגרת הסכם הפשרה התחייבה לבצע שורה ארוכה של צעדים שיהיה בהם כדי להבטיח את קיום הוראות סעיף 30א לחוק. בין היתר התחייבה המשיבה לפעול להקמת מערך טכנולוגי שיהיה בו כדי לטייב את השירות שניתן לחברי המועדון, תוך שימת דגש על הוראות חוק התקשורת. עוד התחייבה המשיבה לערוך רענון נהלים לנציגיה לעניין החובות המוטלות עליה בהתאם לחוק. יש לאשר את הסכם הפשרה ולתת לו תוקף של פסק-דין. המשיבה תישא בתשלום גמול למבקשת בסך 25,000 ש"ח וכן שכר הטרחה לבאי כוח המבקשת בסך 175,000 ש"ח + מע"מ.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.