החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: קפון נ' ג'רוזלם פוסט בע"מ

התובע טען כי נרשם כמנוי של הנתבעת אך ביטל את המנוי לאחר תקופה קצרה. לטענתו, חרף ביטול השירות, המשיך לקבל שיחות חוזרות ונשנות מהנתבעת למרות בקשותיו לחדול מקבלתן. הנתבעת טענה, בין היתר, כי התובע הסכים להיכלל במאגרי המידע שלה וכי בעת ביטול המנוי לא ביקש להיגרע מרשימת הלקוחות.

נפסק

יש לקבל את התביעה בחלקה. יש לקבל את טענת הנתבעת כי שיחות טלפון אינן מהוות פרסומת אסורה לפי סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 [עניין כהן – רת"ק 31757-03-17]. עם זאת, יש ממש בעילת התביעה מכוח חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. שיחות חוזרות ונשנות אל התובע, כאשר הוא מבקש להפסיק אותן פעם אחר פעם, מהוות הטרדה. התובע זכאי לפיצוי כולל מהנתבעת בסך 2,500 ש"ח וכן הוצאות בסך 750 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.