החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: ביטון נ' בי פירסט א.מ. בע"מ ואח'

בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית. בתובענה ובבקשת האישור טען המבקש כי המשיבה אינה מקיימת את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, שעה ששיגרה מסרוני פרסומת ללא הסכמת הנמענים ומבלי שאפשרה לנמענים הסרה בדרך בה נשלחו ההודעות. המשיבה, המספקת שירותי ניהול לקוחות ופרסום ברשת, טענה בין היתר כי התובענה הוגשה בחוסר תום לב וכי שליחת ההודעה נעשתה כדין.

נפסק

יש לאשר את הסדר הפשרה, העומד בתנאי סעיף 19 לחוק תובענות ייצוגיות, שכן ההסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה. ההסדר שגובש נותן מענה לנושא התובענה הייצוגית, באשר לאי-עמידתה של המשיבה בהוראות החוק. ההסדר ממלא אחר כוונת המחוקק. המשיבים התחייבו לפעול בהתאם להוראות חוק התקשורת בשליחת מסרונים ללקוחותיהם וכן באפשרות ההסרה מקבוצות תפוצה. בגין התנהלותם בעבר, יוענק פיצוי לחברי הקבוצה. הענקת פיצוי כספי של עשרות שקלים לחברי הקבוצה אינו ריאלי, אינו משמעותי ויעמיס עלות והתנהלות רבה על המשיבים. ההטבה בהסדר הפשרה היא כי חלף פיצוי כספי במזומן, תעניק המשיבה לחברי הקבוצה קורס אינטרנטי ללא עלות. ניתן תוקף של פס"ד להסכם הפשרה, על תיקוניו. המשיבה תשלם גמול למבקש בסך 10,000 ש"ח ושכר טרחה לבא-כוחו בסך 70,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

קישור לפסק הדין המלא 

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.