החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: מולרסקי נ' פיפלביז עסקים חברתיים בע"מ

בקשה מוסכמת לאישור הסתלקות המבקש מבקשתו לאישור תובענה כייצוגית. בבקשת האישור טען המבקש כי המשיבה שיגרה הודעות פרסומיות ללא המילה "פרסומת" בכותרתן, בניגוד לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הצדדים הגיעו להסדר לפיו המשיב תקפיד על כך שהודעותיה השיווקיות יכללו את המילים "מסר פרסומי" וכן כי היא תרענן את נהליה בנושא משלוח דברי פרסומת.

נפסק

נוכח המפורט בבקשה, בשים לב לטיעוני הצדדים, השלב המקדמי בו מצוי ההליך, ולכך שאין באישור בקשת ההסתלקות כדי ליצור מעשה בית דין כלפי כלל חברי הקבוצה, למעט המבקש, לא טמונים יתרון ותועלת ממשיים בהמשך ניהול ההליך. בהינתן השלב המקדמי בו הוגשה בקשת ההסתלקות, ניתן לקבוע בזהירות המתחייבת שהתובענה מגלה עילת תביעה לכאורה. בנוסף, הצעדים בהם נקטה המשיבה לאחר הגשת בקשת האישור מסבים תועלת לחברי הקבוצה ולציבור הצרכנים בכללותו. הסכום המבוקש כגמול למבקש וכשכר-טרחה גבוה יתר על המידה. שכר הטרחה יהיה 26,000 ש"ח בתוספת מע"מ והגמול למבקש יהיה 5,000 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא 

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.