חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: עובד נ' שירביט חברה לביטוח בע"מ

בקשה לאישור הסדר פשרה לפי חוק תובענות ייצוגיות. בבקשה לאישור התובענה כייצוגית טען המבקש כי המשיבה, העוסקת בתחום הביטוח, שלחה לנמענים דברי פרסומת במסרונים, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. בתשובתה כפרה המשיבה בטענות המבקש והבהירה כי ההודעה נשלחה לכ-22,000 נמענים.

נפסק

בנסיבות העניין, מדובר בהסדר פשרה ראוי, הוגן וסביר ועל כן יש לאשרו. עיון בבקשת האישור מעלה כי על פניו במסגרת הבקשה מפורטות שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה וכי בנסיבות המקרה מתקיימים התנאים הנדרשים לפי חוק תובענות ייצוגיות. על פניו תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה להכריע בעניינם של חברי הקבוצה וכן לא נמצא טעם לסבור כי המבקשים פועלים או מנהלים את ההליך שלא בתום לב. מנגנון הפיצוי שהוצע על ידי הצדדים במסגרת הסדר הפשרה הוא ראוי ומאזן נכונה בין תכלית פיצוי חברי הקבוצה לבין אי-הכבדה מיותרת על המשיבה, זאת, בפרט בנסיבות שבהן בקשת האישור טרם אושרה, ובהינתן שקיימות משוכות לא מבוטלות אשר היה על המבקש להתגבר עליהן, ככל והיה מתנהל ההליך עד תום. יש ליתן משקל לאסדרה העתידית המוצעת בדבר הפסקת המטרד הציבורי בעתיד, הבאה לידי ביטוי בהתחייבות המשיבה לפיה ככל שתשגר דברי פרסומת באמצעות מסרונים בעתיד, היא תעמוד במלוא הדרישות הקבועות בסעיף 30א לחוק, לרבות הדרישות ביחס לציון פרטיה ולאפשרות למסור הודעת סירוב. ניתן תוקף של פס"ד להסדר.

קישור לפסק הדין המלא 

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.