החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: אלמקייס נ' שופמיינד בע"מ

התובע טען, בין היתר, כי הנתבעת שלחה לו 71 דברי פרסומת בדוא"ל, ללא הסכמתו, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982, ועל-אף ששלח הודעות סירוב. הנתבעת טענה, בין היתר, כי התובע פועל באופן סדרתי, תוך שימוש לרעה בהוראות חוק התקשורת, וכי מקפידה במילוי הוראות החוק.

 נפסק

יש לקבל את התביעה בחלקה. אין מחלוקת כי הנתבעת שלחה לתיבת הדוא"ל של התובע את ההודעות נשוא התביעה, וכי ההודעות הן "דבר פרסומת" לפי החוק. הנתבעת לא הצליחה להוכיח את טענות ההגנה שלה. הנתבעת לא הוכיחה כי התובע הסכים להיכלל ברשימת התפוצה שלה כאשר ביצע פעולת שחזור סיסמה באתר הנתבעת. יש גם לדחות את טענת הנתבעת כי לא קיבלה את ההודעות ששלח התובע. הנתבעת לא צירפה את תיעוד תיבת הדוא"ל שלה במועדים הרלוונטיים לשם התרשמות מהודעות הדואר שהתקבלו. לאור החזקה, לפיה נסיון החיים מלמד שהודעת דוא"ל שנשלחה מגיעה ליעדה, ניתן להניח כחזקה שבעובדה שדוא"ל שנשלח אכן הגיע לנמען, אלא אם הוכח אחרת. במקרה זה יש לקבוע כי הודעות ההסרה נשלחו והתקבלו אצל הנתבעת. לצורך פסיקת הפיצוי נשקל לקולא הקשר הקודם שהיה בין הצדדים, כאשר אין חולק כי התובע נכנס לאתר הנתבעת, נרשם כלקוח וביצע פעולות באתר מיוזמתו. עוד נשקלה לטובת הנתבעת העובדה שההודעות נשלחו במשך פרק זמן קצר, לא נשלחו שנים רבות קודם לכן, ומהשתלשלות האירועים נראה כי החלו להישלח בעקבות פעולות שביצע התובע באתר. נלקחה בחשבון גם התנהלות הנתבעת שהפסיקה באופן מיידי את משלוח ההודעות עם קבלת מכתב ההתראה. הנתבעת תפצה את התובע ב-18,000 ש"ח וכן תישא בהוצאות בסך 3,500 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא 

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.