החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: חאיק נ' אופטיקנה – האופטיסטור הראשון בע"מ

בקשה מוסכמת לאשר למבקש להסתלק מבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד המשיבה. בבקשת האישור המבקש טען כי המשיבה, העוסקת במכירת מוצרי אופטיקה, שלחה דברי פרסומת בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, וזאת ללא הסכמת הנמענים. המשיבה חלקה על טענות המבקש וטענה כי מדובר בתקלה נקודתית, שהובילה לשיגור מסרון ל-300 חברי מועדון לקוחות. לגבי מסרון נוסף טענה המשיבה כי מדובר בברכת חג בלבד ולא בדבר פרסומת. 

נפסק

בטרם הוגשה תשובה לבקשת האישור הגישו הצדדים בקשה מוסכמת להסתלקות מן התובענה הייצוגית, וזאת בשים לב לנסיבות המקרה ולאור הסכמת המשיבה לתיקון דרכיה בנושא משלוח הודעות וכן לאור העובדה שהמשיבה הסכימה לפצות את הציבור ועל מנת לחסוך בזמן שיפוטי יקר. נוכח התחייבות המשיבה לשלוח בעתיד הודעה/ברכה ללקוחות מאושרי דיוור שנתנו הסכמתם מראש, ומאחר ובקשת ההסתלקות אינה יוצרת מעשה בית דין לחברי הקבוצה, הבקשה מאושרת. התביעה האישית נדחית והבקשה לאישור תובענה ייצוגית נמחקת. ביהמ"ש אישור גם את הגמול ושכר-הטרחה שהוסכמו בין הצדדים.

קישור לפסק הדין המלא 

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.