חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: שורר נ' נספרסו ישראל בע"מ

בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית. עניין בקשת האישור בטענת המבקש לפיה המשיבה שולחת לנמענים מסרונים פרסומיים, תוך הפרת הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבה טענה, בין היתר, כי המבקש אישר קבלת דיוור מהמשיבה וכי היא שולחת דיוור רק למי שהצטרפו למועדון הלקוחות שלה. הצדדים הגיעו להסכמות לגבי הסתלקות מבקשת האישור. 

נפסק

בנסיבות העניין יש לקבל את בקשת ההסתלקות. מדובר בפתרון מידתי והולם להליך, לפיכך הבקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד המשיבה נמחקת, ותביעתו האישית של המבקש כנגד המשיבה נדחית. יש לאשר גם את הסכמת הצדדים לעניין תשלום גמול למבקש ושכר-טרחה לבא-כוחו. 

קישור לפסק הדין המלא 

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.