חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: עמירן נ' חברת פרטנר תקשורת בע"מ

התובעת טענה, בין היתר, כי הנתבעת שיגרה אליה 14 הודעות דוא"ל פרסומיות, ללא הסכמתה, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982, ועל-אף בקשותיה להסרה. להגנתה טענה הנתבעת, בין היתר, כי נקשרה עסקת מכר מרחוק בין הנתבעת לבין אמה של התובעת, כאשר התובעת, שהשתתפה בשיחה, מסרה לנציג המכירות את כתובת הדוא"ל שלה. הנתבעת טענה עוד כי במסגרת העסקה הודיעה הנתבעת לתובעת כי תוכל לשלוח דברי פרסומת באמצעות הדוא"ל. 

נפסק

יש לקבל את דברי התובעת כי שלחה שלוש פעמים בקשות הסרה, וכן שתי פניות בכתב, וכי הנתבעת המשיכה לשלוח לה הודעות כל העת. התובעת לא נתנה את הסכמתה למשלוח ההודעות. השאלה היא האם הנתבעת הודיעה לתובעת כי הפרטים שמסרה ישמשו לצורך משלוח דברי פרסומת ונתנה לה האפשרות לסרב, כאמור בסעיף 30א(ג) לחוק. התובעת קיבלה את החוזה ונכתב בו כי "אם אינך מעונין לקבל דברי פרסומת מהקבוצה…הנך מוזמן לפנות בכל עת לשירות הלקוחות של הקבוצה … ולהודיע על בקשתך להפסיק לקבל דברי פרסומת אלו". אילו קראה התובעת את האמור, יכולה הייתה בכל עת לבקש את הסרתה מרשימת הלקוחות המקבלים דוא"ל. הנתבעת הפרה את הוראות החוק בכך שהמשיכה לשלוח לתובעת דברי פרסומת לאחר בקשותיה להסרה. מתוך 14 ההודעות, רק 4 הן הודעות פרסומת והיתר הן הודעות שירותיות. הנתבעת תשלם לתובעת, בגין 4 הפרות, פיצוי בסך 4,000 ש"ח והוצאות בסך 500 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא 

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.