החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: לדרמן נ' חיסונים – בחירה מושכלת (ע"ר)

בקשה מוסכמת לאשר את הסתלקות המבקשת מהבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהגישה נגד המשיבה. בבקשת האישור נטען כי המשיבה הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, לאחר ששלחה דבר פרסומת, באמצעות מסרון, ללא הסכמת המבקשת וללא אפשרות הסרה. בטרם הוגשה תשובת המשיבה לבקשת האישור, הגישו הצדדים את בקשתם לאישור הסדר פשרה. בקשה זו נדחתה, בין היתר לאור התנגדות היועץ המשפטי לממשלה.

נפסק

המבקשת ראתה לקבל את המלצת ביהמ"ש ולהסתלק מהבקשה. מהנתונים עולה כי אכן מדובר בהיקף נמוך של נמענים שאליהם נשלחה ההודעה וקטנה בהרבה מהערכת המבקשת, כמו כן בהתאם למצגי המשיבה עולה כי היא לא פנתה לכלל הציבור אלא לאנשים שנמנו על קבוצה השייכת למשיבה ב'פייסבוק'. כן נטען כי עקב שגגה חד-פעמית לא כלל המסרון שנשלח אפשרות הסרה. הוסכם על הצדדים סיום ההליך בהסתלקות וכן כי המשיבה מתחייבת שלא לשגר דברי פרסומת באמצעות SMS שלא כולל אפשרות של מסירת הודעת סירוב או שאינם עומדים בתנאי סעיף 30א לחוק התקשורת. המשיבה התחייבה לתרום סכום של 18,000 ₪ והציעה כי התרומה תהיה לעמותת אל-ספאם שב"כ המבקשת הוא חבר ועד ומנהל בה. יש לאשר את ההסתלקות מהבקשה ולתת תוקף של פס"ד לכל ההתחייבויות שעל בסיסן נעשתה ההסתלקות.

קישור לפסק הדין המלא 

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.