החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: ביטון נ' ר.ר רהיט לכל בע"מ ואח'

בקשה לאישור תובענה ייצוגית, שעניינה בטענה למשלוח דברי פרסומת בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבה 1 היא חברה המפעילה את בית העסק "אלוף המזרונים" והמשיבים הנוספים הם בעלי מניותיה. המבקש טען כי רכש מהמשיבה מזרן בעבר, אך כי מעולם לא הסכים כי תשלח לו מסרונים פרסומיים, כפי שעשתה בפועל. בדיון שהתקיים בבקשה הבהיר ב"כ המשיבים כי טענתם היחידה היא כי המבקש אינו מתאים לשמש כתובע מייצג. בהתאם, ניתן תוקף של החלטה להסכמת הצדדים בדבר הכרעה בבקשה לאישור על יסוד דבר כשירותו של המבקש לשמש תובע מייצג בהליך.

נפסק

השאלה היחידה שעל הפרק היא זו של ייצוג הולם ובתום-לב על-ידי המבקש. בניגוד לטענות המשיבים, ביהמ"ש סבור כי ניסיון המבקש בתביעות מסוג דנן מצביעות דווקא על כך שמדובר במבקש בעל ניסיון, דבר שיועיל לחברי הקבוצה. אין בעובדה שאדם מגיש תובענות ייצוגיות רבות כדי להצביע על חוסר תום-לב מצדו, ועל הטוען לחוסר תום-לב מוטל הנטל להראות חוסר תום-לב קונקרטי בכל בקשת אישור המוגשת. מכאן שאין להיעתר לטענה זו. המשיבים לא עמדו בנטל להוכיח כי התנהלותו של המבקש משוללת תום לב ברמה המצדיקה שלילת התאמתו לייצג את הקבוצה. יש לאשר את ניהול ההליך כתובענה ייצוגית. הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה הייצוגית תכלול את כל מי שקיבל מהמשיבה מסרון ב-7 השנים שלפני הגשת בקשת האישור, המהווה דבר פרסומת, אשר המשיבה לא תציג בעניינו אישור מפורש למשלח דברי פרסומת, או שבמסרון לא ניתנה אפשרות ליתן הודעת סירוב או לא צוינה האפשרות ליתן הודעת סירוב כנדרש על פי סעיף 30א לחוק.

קישור לפסק הדין המלא  

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.