החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: זיגרון נ' מוסך סדן בע"מ

בקשה מוסכמת לאישור הסתלקות המבקש מבקשתו לאישור תובענה ייצוגית נגד המשיבה, תוך פסיקת גמול למבקש בסך 2,000 ש"ח ושכר טרחה לבא-כוחו בסך 10,000 ש"ח בתוספת מע"מ. בבקשת האישור נטען כי המבקשת הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, בכך ששלחה דברי פרסומת ללא הסכמת הנמענים, לא ציינה את פרטיה ולא אפשרה משלוח הודעת סירוב בהודעה חוזרת. בבקשת ההסתלקות נטען כי המשיבה הפסיקה את הפעילות המפרה לכאורה וכן התחייבה להקפיד לפעול כדין.

 נפסק

אין תועלת ממשית בהמשך ניהול ההליך נגד המשיבה. יש מקום לאפשר למבקש להסתלק מהבקשה. בקשת האישור אכן מגלה עילה לכאורה. בהינתן שהיו הפרות של הדין אשר תוקנו על ידי המשיבה, הרי שדי בכך כדי לקבוע כי תנאי זה מתקיים ברמה הנדרשת לצורך הגשת בקשת הסתלקות מתוגמלת. בהינתן שהמשיבה תיקנה את ההפרה הלכאורית והתחייבה להמשיך לעשות כן בעתיד, אזי הביאה הבקשה תועלת לציבור. הבקשה התקבלה.

קישור לפסק הדין המלא  

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.