החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: גדיש נ' מכללת א.ר. פסגות בע"מ ואח'

בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית. בבקשת האישור טען המבקש כי המשיבים מטרידים אותו ואת חברי הקבוצה בדרך של שיגור המוני של מסרונים פרסומיים, ללא אישור ותוך הפרת הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 [לעיון בהחלטה קודמת בתיק בעניין הגשת הודעת צד ג']. בין הצדדים התנהל מו"מ שהוביל להסדר פשרה. לאחר פרסום ההסדר הוגשה לו התנגדות. 

נפסק

ההסדר סביר, ראוי והוגן בנסיבות העניין. המשיבה 10 הצהירה כי סיימה את פעילותה העסקית בתחום שיגור הודעות הפרסומת. אשר לעבר, המשיבה 10 התחייבה ליתן שירותי פרסום של יעוץ אסטרטגי, שילוט חוצות ועוד, לעמותות, בשווי של 775,000 ש"ח. יש בשווי הפיצוי כדי להרתיע. המשיבים התחייבו לפעול לפי החוק. הוסכם כי פסה"ד לא יהווה מעשה בית דין ביחס לתביעות אישיות נגד המשיבה 10 ולא ימנע מנמענים שקיבלו מסרונים בעלי תוכן פרסומי להגיש תביעות אישיות. תיקון זה מסיר את החשש שאישור הסדר הפשרה יפגע בזכויות של חברי הקבוצה להגיש תביעות אישיות לסעד של פיצוי ללא הוכחת נזק. יש לקבל את המלצת הצדדים לפסוק למבקש גמול בסך 25,000 ש"ח, ושכר טרחה לב"כ המייצג בסך 125,000 ש"ח בצירוף מע"מ. נפסק גם פיצוי בסך 5,000 ש"ח למתנגדים.

קישור לפסק הדין המלא  
 

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.