החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: ביטון נ' שטראוס קפה בי.וי.

בקשת הנתבעת להתליית הליכים מחמת הליך תלוי ועומד. בתביעתו עתר התובע לחייב את הנתבעת בפיצוי על הפרת הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת טענה כי הוגשה נגדה בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעוסקת באותה הודעה ועילה, במסגרתה אישר ביהמ"ש את יציאת התובע מהקבוצה המיוצגת. המבקשת עותרת להתליית ההליכים בתביעה הקטנה עד להכרעה בתובענה הייצוגית. 

נפסק

דין הבקשה להידחות. במסגרת בקשת התובע לביהמ"ש שדן בבקשת האישור, ציין התובע כי הוא מבקש שלא להימנות עם הקבוצה "על מנת שיוכל לפעול למיצוי זכויותיו במישור הפרטני". ככל שסבר ביהמ"ש כי אין להתיר לתובע יציאה מן הקבוצה, או שמא יש לקבוע תנאים כאלה ואחרים ליציאתו מן הקבוצה שעה שהודיע כי בכוונתו לנהל הליך פרטני, ברי כי היה קובע זאת בהחלטתו. משעה שביהמ"ש אפשר לתובע יציאה מן הקבוצה לצורך הגשת תביעה עצמאית, הרי שאין מקום להיעתר לבקשת המבקשת להתליית ההליכים בתביעה שהגיש התובע. כלל אין מקום לעכב הליכים בתביעה קטנה מהטעם שבה בעת מתבררת בקשה לאישור תובענה ייצוגית בעילה דומה.

קישור לפסק הדין המלא  
 

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.