החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: חאיק נ' איזובר בתי קפה בע"מ ואח'

בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית. בבקשת האישור נטען כי המשיבות, המפעילות מסעדה בראשל"צ, שלחו הודעות פרסומת בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבות טענו כי הן פועלות כדין. הסדר הפשרה כולל הסדרה עתידית, פיצוי לחברי הקבוצה והמלצה על תשלום גמול בסך 13,500 ש"ח למבקש ושכ"ט בסך 45,000 ש"ח + מע"מ לבא-כוחו. להסדר הוגשה התנגדות ואף הוגשו בקשות, שאושרו, ליציאה מהקבוצה. 

נפסק

ההסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה. קיימות, לכאורה, שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה. סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין. המבקש הראה תשתית ראייתית ראשונית לתמיכה בטענות העולות בבקשת האישור. השאלות המשותפות לחברי הקבוצה עוסקות, בעיקרן, במשלוח מסרוני פרסומת בניגוד לחוק. התובענה שהוגשה עומדת, ברמה הלכאורית, בתנאים לאישור תובענה ייצוגית כפי שנקבעו בחוק. מנגד, לבקשת האישור סיכונים, הנובעים מאופן פעולת המשיבות, ובכלל זה הטענה כי נמסרה ללקוחות הודעה על הכללתם בקבוצה ואף נשלחה להם הודעה מקדימה לשם מתן הזדמנות לסירוב. למרות הקשיים מדובר בהסדר מאוזן שמבטיח הסדרה עתידית, הוצאה גבוהה מספיק כדי להרתיע מפני הפרה עתידית ולהבטיח את תכלית החוק, הטבה פוטנציאלית לרוב חברי הקבוצה, ואם ההטבה לא תמומש – העברת הכספים לטובת הציבור. ההסדר משקף את הסיכונים והסיכויים בהמשך ניהול התובענה, ומהווה חלופה סבירה לניהול משפטי ארוך ויקר. מדובר בהסדר סביר והוגן בנסיבות ההליך, תואם את מטרות החוק, ולכן הוא מאושר. ניתן להסדר הפשרה תוקף של פס"ד.

קישור לפסק הדין המלא  

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.