החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: לב נ' שניים שאוהבים אוכל בע"מ ואח'

בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת בקשה לאישור תובענה כייצוגית. המשיבה 1 מפעילה מסעדה בחיפה והמשיבות 2-3 עוסקות בניהול מועדון הלקוחות שלה. בבקשת האישור נטען כי המשיבות הפרו את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, לאחר ששלחו דברי פרסומת בדוא"ל לנמענים, אף לאחר שהנמענים ביקשו את הסרתם. המשיבות טענו כי 2 דברי פרסומת נשלחו בשל טעות אנוש נקודתית. הצדדים הגיעו להסדר פשרה הכולל התחייבות להמשיך ולפעול לפי החוק, פיצוי של 80,000 ש"ח לחברי הקבוצה וכן המלצה לתשלום גמול למבקש בסך 8,000 ש"ח ושכ"ט לב"כ בסך 32,000 ש"ח. 

נפסק

הסדר הפשרה ראוי ויש לאשר אותו ולתת לו תוקף של פס"ד. בהתחייבות שנטלו על עצמן המשיבות יש כדי להביא להגשמת הסעד העיקרי. פיצוי יינתן כמוסכם לחברי הקבוצה וההליך הביא לתיקון מעשיהן של המשיבות. היקף הפיצוי ראוי והולם אף הוא בנסיבות העניין. 

קישור לפסק הדין המלא  

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.