חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: פלורי ניסן נ' סלקום ישראל בע"מ ואח'

בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית ולדחיית תביעתה האישית של המבקשת. עניין התובענה הייצוגית בטענת המבקשת כי המשיבים הפרו את הוראות ס' 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), לאחר שהמשיבה 2 (אופטיקה הלפרין בע"מ) שלחה דבר פרסומת למבקשת, ללא הסכמתה, באמצעות המשיבה 1. המשיבות טענו כי ההודעה שנשלחה למבקשת אינה מהווה "דבר פרסומת", אלא מדובר בהודעה בדבר מתנה המוענקת ללקוחות המשיבה 2. נפסק – הצדדים הגיעו להסכמה, לפיה יתרמו המשיבות תרומה בסך 600,000 ש"ח, ישלמו למבקשת סך של 50,000 ש"ח וישאו בשכ"ט באי כוחה בסכום של 150,000 ש"ח. יש לקבל את הבקשה. בין הצדדים קיימת מחלוקת פרשנית כנה הנוגעת להיבטים המשפטיים של החוק החדש, שטרם הוכרעו בפסיקה. יש בסיס לחשש המבקשת שבסופו של יום תדחה בקשתה ויש הצדקה להחלטתה להסתלק ממנה.

קישור לפסק דין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.