חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: שרגני נ' התיאטרון הלאומי הבימה בע"מ (חל"צ)

התובעת טענה כי הנתבע שלחה אליה 6 מסרונים ללא הסכמתה. הנתבע טען כי התובעת רכשה כרטיס לאחת מהצגות הנתבעת בשנת 2012 וכי מכוח רכישה זו הוצע לה לרכוש כרטיסים להצגות אחרות.

נפסק – סעיף 30א(ג) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, מונה 3 תנאים מצטברים על-מנת שניתן יהיה לשגר לנמען דבר פרסומת ללא הסכמתו מראש: א. יש להוכיח שבעת שהנמען מסר את פרטיו לפרסם, במהלך רכישת מוצר או שירות, המפרסם הודיע לו כי הפרטים שמסר ישמשו לצורך משלוח דבר פרסומת. במקרה זה תנאי זה אינו מתקיים; ב. המפרסם נתן לנמען הזדמנות להודיע לו כי הוא מסרב לקבל דברי פרסומת והנמען לא עשה כן. הזדמנות זו צריכה להינתן לנמען קודם למשלוח הודעת הפרסומת. גם תנאי זה לא התקיים; ג. דבר הפרסומת מתייחס למוצר או שירות הדומה לשירות שניתן בעבר. תנאי זה אמנם מתקיים, אך לאור אי-התקיימות יתר התנאים, לא היה רשאי הנתבע לשלוח לתובעת את ההודעות נשוא התביעה. לעניין גובה הפיצוי, במקרה זה נשלחו 4 הודעות, עם אפשרות בגוף כל הודעה ללחוץ על קישור לצורך הבעת רצון להסרה מרשימת התפוצה של הנתבע. בגין כל אחת מ-4 ההודעות הראשונות, סכום הפיצוי יעמוד על 300 ש"ח. לאחר ההודעה הרביעית התובעת ביקשה הסרה של פרטיה, אך הנתבע שלח אליה 2 הודעות נוספות. בגין כל אחת משתי ההודעות הללו, יעמוד הפיצוי על 1,000 ש"ח. כן ישלם הנתבע לתובעת הוצאות משפט בסך 1,500 ש"ח וסה"כ 4,700 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.