החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: ישי נ' BBB יגאל אלון ואח'

בקשת הנתבעת 2 (הסושיה ר"ג) לסילוק התביעה על הסף מחמת היעדר עילה ויריבות. עניין התביעה בטענת התובעת להפרת הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, בגין הודעות שנשלחו למכשיר הטלפון הנייד שלה. הנתבעת 2 טענה, בין היתר, כי אין לה קשר להודעות וכי היא התאגדה ורכשה זכיינות ברשת רק בחודש ינואר 2015 (ואף טענה כי יידעה את התובעת בדבר קודם להגשת התביעה). ביהמ"ש אף ביקש את טעמיה של התובעת לצירוף הנתבעות יחדיו.

נפסק – לא ניתן לקבל את טענת התובעת כי אם הנתבעת טוענת כי אינה שולחת ההודעות, בהיותה בעלי עסק המזוהה עם משלוח ההודעות, באפשרותה להגיש הודעת צד ג' נגד השולח הנכון. המוציא מחברו עליו הראיה ועל התובעת להגיש את תביעתה נגד הנתבע הנכון ולא לצפות כי הנתבעת תעשה את מלאכתה. התובעת אישרה כי אין לה עניין לתבוע את מי שאינו חייב בדין ואת בדיקותיה היה עליה לערוך קודם להגשת התביעה ולא להטריד את הנתבעת שלא לצורך. הפסיקה קבעה כי עצם העובדה כי תובע הוא תובע סדרתי, אין בה כשלעצמה לפגוע בתום ליבו של התובע ולמנוע ממנו להגיש תביעה. יישום ההלכה בדבר סילוק תביעה על הסף מחמת היעדר עילה ו/או יריבות, מצדיק שימוש בסעד מרחיק לכת זה. התובעת טוענת בתביעתה למשלוח דברי פרסומת מבית עסק בניגוד להוראות החוק. ההודעות נשלחו בשנת 2014. הנתבעת, שהיא זכיינית בית העסק כיום, נוסדה והתאגדה בשנת 2015, כך שאין לומר כי היא שלחה את ההודעות קודם להיווסדותה. ניתן לקבוע, כבר בשלב זה, כי אין לתובעת עילת תביעה נגד הנתבעת וכי גם אם יוכחו עובדות התביעה, לא תהיה התובעת זכאית לסעד מהנתבעת 2. התובעת צירפה לתביעה שני נתבעים ולא פרטה לגביהם איזה מעשה אחד ושאלה משותפת מתקיימת ביניהם. עמדת ביהמ"ש היא גם בביהמ"ש לתביעות קטנות על התובע להוכיח את קיומם של התנאים המצטברים לצירוף נתבעים, הקבועים בתקנה 22(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984: (א) קיומו של מעשה אחד או עסקה אחת או סדרת מעשים אחת; וכן (ב) שמתעוררת בהן שאלה משותפת משפטית או עובדתית. מדובר בתנאים מצטברים שהנטל להוכיחם על התובעת והיא לא עמדה בו במקרה זה. ההודעה שנשלחו לתובעת אינן קשורות לשני הנתבעים יחד. תוכנן וזהות שולחן שונה ולגבי כל נתבעת יידרש בירור עובדתי נפרד בשאלת קיומה של הסכמה למשלוח ההודעות, נסיבות המשלוח, נסיבות אי-ההסרה, בחינת תוכן הפרסום ועוד. בכך לא מתקיימים התנאים לצירוף הנתבעים לתביעה אחת. התביעה נגד הנתבעת 2 נמחקת. התובעת תשלם לה הוצאות בסך 500 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.