חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: גולן ואח' נ' אלמוגים החזקות בע"מ

התובעים טענו כי כל אחד מהם קיבל הודעת פרסומת מהנתבעת. התובעים אישרו כי התקשרו אל הנתבעת על-מנת לברר פרטים על פרויקט מסוים שהיא משווקת, אך טענו כי לא הביעו הסכמה לקבלת דברי פרסומת. עוד ציינו התובעים כי לאחר קבלת ההודעה הראשונה שלח כל אחד מהם בקשת הסרה לנתבעת, אך למרות כן נשלח לתובעים דבר פרסומת נוסף. הנתבעת הכחישה את טענות התובעים וציינה, בין היתר, כי הם שהתקשרו אליה לקבלת מידע על פרויקט מגורים, תוך שמסרו לה את מספר הטלפון הנייד שלהם.

נפסק – יש לקבל את טענות הנתבעת על הנסיבות בהן נשלחה לתובעים ההודעה הראשונה. אך הגיוני שאם התובעים פונים לנתבעת בבקשה לקבלת מידע לגבי מיזמים שהיא משווקת, אכן הינם מסכימים לכך שיקבלו מידע נוסף מהנתבעת ואין צורך בהסכמה מפורשת שלהם למשלוח ההודעה. לא נפל כל פסול במשלוח ההודעה הראשונה. לעניין ההודעה השנייה, מקובל כי אכן נפלה תקלה בשליחתה וכי זו ארעה בשל שפרק הזמן שבין שתי ההודעות, לא הספיקה עדיין הנתבעת להסיר את שמות התובעים מרשימותיה. לא היה מקום לטענות הבוטות של התובעים באשר לתוצאות אותן שתי פניות בודדות אליהם. התחושה היא כי אף אותה פניה יחידה של התובעים אל הנתבעת, ניזומה על-ידם מתוך תקווה כי תיווצר סיטואציה במסגרתה יוכלו להגיש תביעה. כאשר נקבע כי ההודעה הראשונה נשלחה לתובעים כדין, הרי שמשלוח ההודעה השנייה, בנסיבות שנשלחה, הינו בבחינת זוטי דברים שאינם מזכים בפיצוי. התביעה נדחתה. כל אחד מהתובעים ישלם לנתבעת סך של 200 ש"ח כהוצאות.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.