החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: טר-קזריאן נ' דן קסידי (1993) חברה בע"מ

התובעת טענה כי הנתבעת שלחה לה 10 דברי פרסומת במסרונים, ללא הסכמתה ובניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת טענה, בין היתר, כי השיקה מועדון לקוחות, שהחברות בו מותנית במסירת הפרטים המתבקשים בטופס ההצטרפות, הכולל הסכמה למשלוח ההודעות.

נפסק

דין התביעה להתקבל בחלקה. טופס ההצטרפות שצורף לכתב ההגנה אינו חתום ולא עלה בידי הנתבעת להוכיח מתן הסכמה מפורשת. הנתבעת עברה על הוראות סעיף 30א(ב) לחוק ועליה לפצות את התובעת. יש לקחת בחשבון כי התובעת המתינה לקבל 10 הודעות בטרם הגשת תביעתה וכי באף שלב לא פנתה אל החברה בבקשה להסירה. יש בפעולה זו משום פעולה בחוסר תום-לב ובניגוד לעיקרון הקטנת הנזק, המהווה שיקול בגובה הפיצוי שייפסק לתובעת. על הנתבעת לפצות את התובעת ב-100 ש"ח עבור כל הודעה ובסה"כ 1,000 ש"ח וכן הוצאות בסך 200 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.