החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: יעקב טלר נ' קו מנחה שירותי מידע ותקשורת בע"מ

תביעה לפיצוי בסך 30,100 ש"ח. התובע טען כי הנתבעת שלחה אליו עשרות פרסומים בדואר אלקטרוני בניגוד לרצונו, על-אף שביקש להסיר את כתובתו מרשימת התפוצה שלה ותוך הפרת הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס' 40), התשס"ח-2008. נפסק – התובע נמנה על מנויי הנתבעת ובמשך שנים קיבל ממנה דואר פרסומי ודיוורים מקצועיים לפי בקשתו. בנסיבות אלה היה על התובע לבקש מהנתבעת להסירו מרשימת התפוצה שלה. התובע טען כי הנתבעת שלחה אליו פרסומים, אף לאחר דרישתו להסירו מרשימת התפוצה בחודש דצמבר 2008. מנגד, טענה הנתבעת כי הסירה את כתובת התובע מרשימת התפוצה מייד עם פנייתו אליה לראשונה, במכתבו מחודש ינואר 2009. התובע לא הציג מסמך או דבר דואר התומך בטענה שביקש את הסרתו מהרשימה עוד בחודש דצמבר. בהודעות הנתבעת פורטו הדרכים לבקש הסרה מהרשימה. התובע לא הציג פנייה להסרתו מהרשימה בדואר אלקטרוני או בדרך אחרת. ביהמ"ש שוכנע כי מייד לאחר קבלת מכתב התובע, הסירה הנתבעת את כתובתו מרשימת התפוצה. ההודעות שנשלחו לתובע לאחר ששלח את מכתבו נשלחו לכתובת שונה מהכתובת שהוסרה. אילו התכוון התובע באמת ובתמים לחדול ולקבל דברי דואר מהנתבעת ולא להכשילה, היה מפרט בפניה את כל כתובותיו. בהתנהלות התובע כלפי הנתבעת היה חוסר תום לב, לרבות בקיום החוק ולא רצון אמיתי להיות מוסר מרשימת התפוצה. התביעה נדחתה.

קישור לפסק דין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.