חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: כהן נ' איילון עמית ורפי בע"מ

התובע טען כי הנתבעים שיגרו אליו דברי פרסומת, ללא הסכמתו, בניגוד לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעים טענו כי מדובר בהודעת דוא"ל אחת, כאשר התובע הוסר מרשימת התפוצה כאשר ביקש זאת. הנתבעים טענו בנוסף כי תוכן ההודעה לא היה פרסומי וכן כי הנתבעים 2-3 צורפו לתביעה שלא כדין.

נפסק

 אין לקבל את טענת הנתבעים כי לא מולאה הדרישה כי ההודעה שוגרה ב"יודעין", משום שהנתבע סבר כי אין מדובר בדבר פרסומת. הטענה לא רק נסתרת מכותרת ההודעה, אלא שהיא מתעלמת מהחזקה הקבועה בס"ק (5) לסעיף 30א(י) לחוק. אין לקבל את גרסת הנתבעים לפיה מדובר בעלון אינפורמטיבי חינמי שכל ייעודו סיוע לאנשי מקצוע. העסק שמנהלים הנתבעים אינו מיזם פילנטרופי וכל השקעה כספית בו אמורה לשאת פירות כלכליים בטווח הקצר או הארוך. המניע להפצת העלון הוא שיווקי-פרסומי. פיצוי בסך 500 ש"ח הוא הולם וסביר בנסיבות העניין, בתוספת הוצאות משפט בסך 300 ש"ח. הנתבעים יחויבו בתשלום ביחד ולחוד.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.