חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: אפרת גומא נ' איניגו יזמות בע"מ

התובעת טענה כי קיבלה מספר רב של מסרונים מהנתבעת, גם לאחר שהודיעה שאינה מעוניינת בקבלתם. לטענת הנתבעת, ביקשה התובעת בשלב כלשהו לקבל את השירות. נפסק – אין מחלוקת כי התובעת קיבלה 15 מסרונים מהנתבעת וכי פעלה במהירות להפסיק את קבלתם. התובעת פנתה אל הנתבעת בטלפון ובמכתב, אך לא הצליחה לגרום לנתבעת להפסיק את שיגור המסרונים. אין לנתבעת הסבר מניח את הדעת לטענות התובעת. הנתבעת לא הוכיחה את טענותיה כי מיד עם קבלת פניה להפסקת השירות, מתבצע הדבר באופן אוטומטי. הנתבעת תפצה את התובעת ב- 3,500 ש"ח ותשא בהוצאותיה בסך 750 ש"ח.

קישור לפסק דין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.