החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: ברק נ' רשת קפה קפה ישראל בע"מ ואח'

ניתן תוקף להסכמת הצדדים, לפיה, לשם סילוק התובענה ומבלי שמי מהצדדים הודעה מכל טענה, הנתבעת תשלם לתובע סך של 2,900 ש"ח וכן תשנה את גלוית ההצטרפות למועדון הלקוחות כך שיתאפשר לכל מצטרף לסמן כי הוא מסרב לקבל דברי פרסומת לפי סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

נפסק

התובע, המשמש בתביעה כמעין מייצג של ציבור לקוחות הנתבעת, נאות לכך שכנגד הסכמת הנתבעת לשנות את טופס ההצטרפות, הפיצוי בגין כל דבר פרסומת שנשלח לו לא יעמוד על הרף הגבוה. טמון קושי בטענת ההגנה החוזרת על עצמה כלפי תובעים, לפיה מדובר ב"תובעים סדרתיים". ללא תביעות כגון זו, המבטיחות את אכיפת חוק התקשורת, הגשת תכליות ההרתעה והכוונת התנהגות הגלומות בחוק, עלולה להיפגם. מנגד, הגשת תביעה כפופה לעיקרון תום הלב. מקום בו תימצא הפרה של עיקרון זה, עשוי להיות לכך ביטוי במסגרת כימות הפיצוי. ביהמ"ש לא התרשם כי הביטוי "תובע סדרתי" הולם את נסיבות הגשת התביעה.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.