חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: שמידיק נ' אור הקסם בע"מ

בקשת התובע להוסיף לתביעתו כנתבעת את חברת 012 סמייל טלקום בע"מ, בהיותה מחכירת הקו ממנו שוגרו אליו, לכאורה, דברי פרסומת על-ידי הנתבעת, בניגוד לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

נפסק

הבקשה נדחית בהיעדר עילה נגד בעלת הקו. הגדרת "מפרסם" בחוק קובעת במפורש שלא יראו כמפרסם את מי שביצע, בעבור אחר, פעולת שיגור של דבר פרסומת כשירות בזק לפי רישיון כללי, רישיון מיוחד או מכוח היתר כללי שניתנו לפי החוק.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.