החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: סלומינסקי נ' יורם לימודים בע"מ

התובעת טען כי הנתבעת שלחה לו הודעת ספאם ללא הסכמתו, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת טענה כי התובע נרשם באתרה והשאיר שם את פרטיו וכן כי הצעת עבודה אינה מהווה "דבר פרסומת" לפי החוק.

נפסק

אין לקבל את התביעה. אף כי ייתכן שעל הנתבעת לשקול את אופן פרסומי האתר, אך בנסיבות העניין התובע לא הצליח להוכיח את תביעתו במאזן הסתברויות. ביחס לאופי הפרסום, אף כי בסופו של דבר מדובר בעידוד התובע להיעזר בנתבעת לצורך קבלת עבודה, אין מדובר בדבר פרסומת כהגדרתו בחוק. התביעה נדחתה ללא צו להוצאות.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.