החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: דוד אנגל נ' גרופר קניות חברתיות בע"מ

בקשה לאישור הסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית. עניין התובענה בטענת המבקש כי המשיבה דיוורה פרסומות ללא קבלת הסכמת הנמענים, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבה טענה כי אין מדובר ב"דבר פרסומת" וכי הנמענים נרשמים כמנויים באתר המשיבה, בכוונה וביודעין לצורך קבלת השירות. הצדדים הסכימו כי המשיבה תשלם גמול למבקש ולב"כ וכן תתרום סך של 10,000 ש"ח. נפסק – אין סיבה שלא להיעתר לבקשת המחיקה. התביעה תימחק. עם זאת, אין להיעתר לבקשת הצדדים לגמול ולשכר טרחה. המבקש נרשם פעמיים לאתר המשיבה, בשתי כתובות שונות והמשיבה הסירה מייד את הכתובת שביקש להסיר. ראוי היה לבדוק בדיקה משמעותית יותר לפני הגשת התובענה. כאמור בבקשת ההסתלקות, המבקש השתכנע מנימוקי המשיבה, לא לפני שזו נדרשה להגיש תשובה ולשתי ישיבות של ביהמ"ש. לא ראוי לפסוק לתובע גמול ואף לא שכר טרחה לב"כ.

קישור לפסק דין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.