חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: יעקב לנדאו נ' קארקוסט בע"מ

בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית. עניין התובענה במסרון שנשלח למבקש מטעם המשיבה, בניגוד לכאורה להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הצדדים סיכמו כי המשיבה תרענן את נתוניה ותקפיד הקפדה יתרה לשלוח דיוור פרסומי רק למי שנתן לכך אישור מראש לפי החוק.

נפסק

יש להיעתר לבקשה בהתאם לסעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, בשים לב לטעמי ההסתלקות ובהתחשב בכך שהמשיבה התחייבה לפעול להימנעות הישנותם של מקרים דומים בעתיד. ביהמ"ש קיבל את הסכמת הצדדים לפיה המשיבה תשלם למבקש גמול בסך 1,500 ש"ח ושכ"ט לב"כ בסך 2,500 ש"ח + מע"מ כדין.

קישור לפסק הדין המלא

 

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.