חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: קרניאל נ' הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ

בקשה מוסכמת לאשר את הסתלקות המבקש מבקשה לאישור תובענה ייצוגית. עניין בקשת האישור בטענת המבקש כי המשיבה שלחה לו מסרון פרסומי ללא הסכמתו, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הצדדים הגיעו להסכמה על הסתלקות המבקש מהבקשה ותשלום גמול ושכר-טרחה, לאור התחייבות המשיבה לרענון הנהלים ולהנחות את עובדיה שלא לשלוח מסרונים ללא אישור הנמען. הצדדים הסכימו עוד כי המשיבה תשלם למבקש גמול של 2,000 ש"ח וכן תשלם 16,500 ש"ח + מע"מ כשכר טרחה לב"כ המבקש.

נפסק

לאחר קבלת הבהרות מהצדדים בנוגע לזהות חברי הקבוצה והיקף הפרת החוק הנטענת, ולאור טענת המשיבה כי לא התקבלה כל תלונה דומה נוספת, יש לקבל את הבקשה על כל חלקיה ורכיביה.

קישור לפסק הדין המלא

 

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.