החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: קינן נ' זמינות נופש ומדיה בע"מ

התובע טען כי הנתבעת שלחה לו הודעת דוא"ל המהווה דבר פרסומת, בניגוד לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. התובע טען כי לא יצר קשר עם הנתבעת, כי לא מסר לה את פרטיו וכי לא הסכים כי תשלח אליו דברי פרסומת. הנתבעת טענה כי ההודעה נשלחה בהסכמת התובע, שהזמין ממנה נופש בעבר.

נפסק

אין מחלוקת בין הצדדים כי ההודעה מהווה דבר פרסומת או כי הנתבעת היא ששיגרה אותה לתובע. אין לקבל את טענת הנתבעת כי התובע הסכים לקבל ממנה דברי פרסומת. הנתבעת אמנם צירפה מסמך הנושא את פרטי התובע (אישור הזמנה), אך שמה אינה מופיע על המסמך והוא נערך מול גורם אחר. המסמך אינו כולל אינדיקציה להסכמת התובע לקבלת דברי פרסומת. משלא הסכים התובע לקבלת דברי פרסומת, נשלחה הודעת הדוא"ל שלא כדין ובניגוד לחוק. הנתבעת שיגרה לתובע הודעת פרסומת אחת, הכוללת אפשרות הסרה בדרך בה נשלחה ההודעה. כשפנה התובע לחברת הדיוור, הוסר מיד מרשימת התפוצה. יש בכך משום נסיבה מקלה. הנתבעת תשלם לתובע פיצוי בסך 400 ש"ח וכן הוצאות בסך 100 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא

 

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.