החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: קרבר נ' שערים לגיוס – הכוונה לשירות צבאי מיטבי בע"מ

בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תביעה כייצוגית. עניין התביעה ובקשת האישור בטענת המבקש כי המשיבה שיגרה לו מסרון ללא הסכמתו, ובניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. לאחר הגשת בקשת האישור הצדדים באו בדברים והמשיבה הבהירה למבקש כי ההודעה נשלחה בטעות, היות ושמו ומספר הטלפון שלו לא הופיעו במאגרי המשיבה, אלא במאגר שסיפק גורם חיצוני שהמשיבה הפסיקה את ההתקשרות עמו.

נפסק

בקשת ההסתלקות סבירה ועומדת בתנאים שנקבעו בסעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות. יש להיעתר לה. הסכומים שהוסכמו בין הצדדים כשכר טרחת עו"ד (15,000 ש"ח + מע"מ) וגמול למבקש (5,000 ש"ח) הם סבירים.

קישור לפסק הדין המלא

 

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.