חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: פורטל טרמינל בע"מ נ' סילוביסקי

בקשת רשות ערעור על פסק-דינו של ביהמ"ש לתביעות קטנות בב"ש [ת"ק 50627-06-16], שקיבל את תביעת המשיבה נגד המבקשת בגין משלוח 2 מסרונים פרסומיים העוסקים בהצעות עבודה, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

נפסק

לא נמצא בפסק הדין פגם מהותי או שגיאה בולטת ובוודאי שהתוצאה אינה שגויה. המבקשת טענה כי המשיבה הסכימה "בכתב" לקבל פרסומות, בניגוד לגרסת המשיבה. ביהמ"ש קמא טעה בהקשר זה לטובת המבקשת דווקא, כאשר קבע כי התובעת לא הוכיחה שלא הסכימה, כאשר נטל ההוכחה היה על המפרסמת (המבקשת). הנטל היה על המבקשת להציג את הנוסח המדויק של האישור אותו אישרה המשיבה. אין לקבל את טענת המבקשת כי פרסומת שהיא הצעת עבודה, המאפשרת לנמען להשיג מקור פרנסה, אינה בגדר "דבר פרסומת". ביהמ"ש קמא היה ער לפסיקה שהמציאה המבקשת, שקבעה כי הצעות עבודה אינן מהוות פרסום אסור. הוא קבע כי יש לבחון את הדברים באופן יחסי ולא מוחלט, וכי במקרה בו המבקשת צפויה להרוויח מכל השמה של עובד, וכאשר הפרסום נעשה בניגוד להוראות החוק לפיהן יש לפרט את זהות המפרסם, הרי שיש אחריות. רוב הפסיקה שאזכרה המבקשת מתייחסת לנמענים שנרשמו לחברות כ"א או השמה, וממילא במשתמע ביקשו לקבל פרסומות למקומות עבודה, ולפיכך אינה רלבנטית למקרה דנן. המבקשת מסתמכת על 2 תקדימים מהעת האחרונה בהם בתי המשפט לתביעות קטנות קיבלו את עמדתה ביחס לפרסומים שהם הצעות עבודה [עניין סנדר – ת"ק 69325-03-16; ועניין קרייתי – ת"ק 2865-04-16]. על עמדה זו חלק ביהמ"ש קמא וביהמ"ש המחוזי מצטרף לעמדה החולקת בהחלטה זו. בשים לב לכך שמדובר בפסיקה חדשה, שאינה רבה ואינה מלמדת על מחלוקת רחבה, שאינה מנחה, אין בעצם קיומה של המחלוקת המשפטית כדי לחייב מתן רשות ערעור. עיון בהגדרת המונח "דבר" פרסומת מלמד כי כוונת המחוקק הייתה להעניק הגנה רחבה. לא רק על מסר המופץ באופן מסחרי, אלא גם על בקשות תרומה ותעמולה. אם ההגדרה רחבה כדי לקלוט תעמולה, מדוע שמסר מסחרי מובהק, שאינו הוצאת כספים, לא ייחשב? פירוש זה של המבקשת אינו מתיישב עם תכלית החקיקה. פרסומת מסחרית שיש בה הצעת עבודה תחשב אף היא כדבר פרסומת, שכן מדובר בפרסום מסחרי של שירות השמה לעבודה. זאת, אף מבחינת נמען הפרסומת מדובר בפרסום לשירות הניתן לו חינם, או בתמורה שאינה כספית (למשל בדרך של מסירת פרטים). הבקשה נדחתה.

קישור לפסק הדין המלא

 

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.