חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: אבישר נ' איי אם סי ייעוץ ושיווק

התובע טען כי הנתבעת שלחה לו 48 דברי פרסומת בדוא"ל, ללא הסכמתו, ובניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת טענה כי התובע ביקש להיכלל ברשימת התפוצה שלה, עת מסר את פרטיו מיוזמתו למערכת הדיוור המופעלת עבור הנתבעת על-ידי ספק חיצוני.

נפסק

דין התביעה להידחות. נטל ההוכחה מוטל על התובע. לא נמצא נימוק מדוע להעדיף את גרסת התובע על גרסת הנתבעת. ההיפך הוא הנכון. התובע הותיר בעדותו רושם לא מהימן. לא זו בלבד שהתובע לא הוכיח את תביעתו, הנתבעת הוכיחה כי התובע (או מי מטעמו) ביקש להיכלל ברשימת התפוצה שלה. לפיכך, ההודעות נשוא התביעה נשלחו לתובע לאחר שנתן את הסכמתו המפורשת. התובע ישלם לנתבעת הוצאות משפט בסך 400 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא

 

 

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.